9 de febrer de 2013

L'Estany de la Ricarda


L’Estany de la Ricarda correspon a un antic braç del riu Llobregat on desembocava l’anomenat Riu Mort d’època medieval. Presenta uns 800 m de longitud, per 100 m d’amplada màxima i uns 4 metres de profunditat. Actualment, l’Estany de la Ricarda és propietat privada.