1 de febrer de 2011

CDS dins del Mas Cortit

Graffiti reclamant el vot al partit conservador CDS (Centro Democrático y Social). Aquesta pintada va ser realitzada al 1986 per a la petició de recolzament a les votacions pel congrés dels diputats, on van treure un seient per al districte electoral de Barcelona.
Aquest mur de formigó amb un trencadís format per hexàgons, molt usual a inicis dels anys 80, actualment, se'ns presenta dins de la fisonomia de l'entorn paisagístic del Casal de Cultura. Ubicat a la finca de l’avinguda Verge Montserrat núm. 124, a la banda més oriental de la parcel·la no edificada d'un total de 391 metres quadrats -al sector de ponent hi ha una parcel·la colindant sense urbanitzar que es troben unides sense delimitació alguna-. Al segle XVIII, l’antic Mas Curtit (o Cortit), estava compost per més de 40 mujades, aglutinant el sector on es troba la parcel·la esmentada. Aquest Mas Cortit, estava enclavat i personificat, on actualment hi ha la Torre Balcells. Justament, en aquest indret més meridional de l'explotació agrícola, ja amb Francesc Balcells i Rocamora al segle XIX hi havia un jardí que delimitava amb la propietat de les Cases d’en Puig.