8 de setembre de 2011

Poble fosc al segle XVI


Enrenous, agitacions, bullícies, crispacions i enfrontaments al llarg de la història del Prat són concurrents. Els paral·lelismes amb l’actualitat no són fruit de casualitats, la presència d’etapes fosques o hores fosques durant la formació de la vila van ser recurrents. Després del descobriment d’Amèrica, amb l’augment de carregaments d’or i plata del nou continent, es va intensificar un fenomen a diverses àrees periurbanes, principalment a les grans ciutats europees.
Pel cas de Barcelona i de la seva àrea d’influència, es tractà de la pèrdua de la propietat emfitèutica que conreaven els pagesos, tot coincidint amb l’allau migratori occità. S’agreujà encara més quan entrà en joc els préstecs d’una incipient burgesia a la capital del país. Eren molts ciutadans barcelonins que deixaren diners als pagesos deltaics, i aquests, per les dificultats agrícoles del terreny, poc aprofitable i com conseqüència de les riuades, en no poder complir-se les condicions del préstec, molts serien embargats. Aquest motiu farà proliferar l’aparició de nous propietaris, principalment de la ciutat de Barcelona, trencant la dinàmica agrícola de moltes famílies de la vall baixa del Llobregat.