3 d’abril de 2011

Lo Llobregat de les Flors: Pinzellada d'un petit homenatge

Els nostres racons urbans formen part de la història més recent. També els detalls que se’ns escapa a vegades amaguen secrets, i altres moments són part de la nostra ignorància o no saber el què. L’arrapament de les rajoles a diverses façanes al llarg del carrer Ferran Puig, amb una intenció moratòria, contradiu amb el petit homenatge fet a Narcís Baiges. A la vivenda del carrer Ferran Puig núm. 77 edificada al 1919, conserva el rètol format per rajoles amb el següent missatge: “A Narcís Baiges. Director de “Lo Llobregat de les Flors” (1942-1967). Els veïns del carrer on tu visqueres s’adhereixen al teu homenatge. El Prat, juny 1967”. Actualment, com a anècdota existeix un carrer dedicat a Narcís Baiges al barri de la Barceloneta. Lo Llobregat de les Flors, malgrat ser una unió de dues societats, a la nostra població presenta el seu origen al 1873, de forma no oficial, ja que posteriorment Les Flors va ser fundada al 1891 i Lo Llobregat al 1892. Les penúries de la Guerra Civil espanyola, amb l’aturada del cant coral, al 1942 diferents membres de les dues entitats corals es reuneixen per cantar caramelles i crear l’anomenat cor del Narcís, amb el director Narcís Baiges. Més tard, als anys 1948-1949 es decideix fusionar les dues societats corals: Les Flors i El Llobregat; per això al 27 de setembre de 1951, coincidint amb la festa dels copadrons pratencs, es crea Lo Llobregat de les Flors, davant la direcció de Narcís Baiges i amb la presidència de Guzmán Fibla. Actualment, la Societat Coral Recreativa Lo Llobregat de les Flors està ubicada al carrer Sant Boi núm. 34.