8 de gener de 2011

Cal Monjo o Torre de l'Estacada (La Ribera)

Cal Monjo es pot considerar una de les masies més destacades del Prat per la seva antiguitat. Es troba ubicada al límit amb el terme de Sant Boi, essent la masia més antiga que encara persisteix datada entre els segles XV-XVI. A més, en el districte de La Ribera també trobem documentades Can Peixo Vell construïda al segle XVI, Ca l’Alaio, Cal Catxucà, Cal Joan de l’Ixo, Cal Joanet del Peixo, Cal Xic d’en Donyanna i l’Hostal de la Rosa edificades al llarg del segle XVIII, malgrat que avui es troben enderrocades. Cal Monjo presenta una planta basilical formada per tres cossos paral·lels amb el central més elevat. Una de les característiques que determinen la seva vellesa són les restes de tàpia presents a la façana. La portalada presenta en marès vermell la inscripció "IUSEPHVS RUMEUS. ME FECIT. 1670". A mitjans segle XIX es decorà la façana amb esgrafiats que encara es poder observar i amb la següent inscripció sobre el balcó esquerre: "la torre can Fon Rumeu".
La seva situació privilegiada dins del Parc Agrari del Baix Llobregat li configuren una importància dins del paisatge rústic de La Ribera. Per les seves característiques i la seva antiguitat, es troba protegida per l'ajuntament dins del catàleg de patrimoni. Lògicament, caldria realitzar un estudi profund per avaluar les seves carències constructives, així com per poder restaurar en part la seva fisonomia davant el perill de perdre aquest patrimoni únic.