26 de gener de 2011

Restes d'una petita història comunista

Pintada reclamant el vot al Partit Comunista Obrer de Catalunya present a la carretera de Ca l’Alaio sota el pont de la C-31, davant de Can Peixo. La fundació d'aquest partit marxista-comunista va ser a l'any 1973, nascut d'una escissió del PCE, i legalitzat al 1977. Para una valoració d'aquest partit existeix la publicació mensual Endavant que mostra la seva evolució i lluita. Al 1986 es va unir al PSUC, desapareixent com a partit polític propi. Aquest cartell que se'ns presenta a l'entrada del Prat des de Sant Boi, va ser realitzat al febrer de 1984, reclamant el vot a les eleccions del Parlament de Catalunya celebrades el 29 d'abril de 1984. A Catalunya va tindre una mica més de 2500 vots, que va representar el 0,09% de la votació total.