16 de gener de 2011

Torre de la Ricarda

La Torre de la Ricarda es localitza a l’Albufera en un espai privilegiat. Aquesta correspon a un gran casal de tres plantes envoltades d’un entorn inimaginable. Construïda a inicis del segle XX per ordre de Manuel Bertrand i Salsas, la seva importància radica que està a tocar a l’antic braç del riu Llobregat format per l’estany de la Ricarda. Aquest indret a l’actualitat forma part de la Reserva Natural parcial la Ricarda-Ca l’Arana. Durant la seva edificació i per les dependències dels carrabiners en aquest sector, la família Bertrand va reclamar a l’Estat, una compensació econòmica per l’ocupació a la seva finca d’aquest cos militar. Hi han notícies que diuen que a partir d’unes apostes personals de Manuel Bertrand amb altres inversors barcelonins, va decidir comprar aquesta franja costanera insaludable amb la intenció d’assecar els aiguamolls per a la seva posterior explotació agrícola. Anteriorment, la finca era propietat de diferents personatges il·lustres barcelonins que venien a pescar i caçar.
A inicis de la dècada dels 20 del segle XX, el Prat va viure una interessant demostració de la nova maquinària agrícola. Els tractors agrícoles Cletrac es varen donar cita a la finca la Ricarda i també a la Granja la Ricarda, per oferir la nova interessant tecnologia. Veritablement era un Saló d’Automòbil, destinat principalment a inversors barcelonins; l’aposta era lògicament del propietari de la finca en aquests moments, Eusebi Bertrand i Serra. En aquests moments la finca és propietat de l’empresa Inversiones Ebys, S.A., que havia estat controlada per Eusebi Bertrand fins a la seva mort al 1945, i que actualment es troba composta per diferents membres de la família Bertrand.