23 de gener de 2011

La Granja

A inicis dels anys 70, la cooperativa anomenada La Unión Téxtil, va iniciar la construcció de pisos als terrenys que hi havia la famosa Granja Avícola Prat, que es dedicava a la producció dels pollastres pota blava. Els magatzems on es criaven les aus varen desaparèixer per donar pas als blocs de pisos. Les modificacions genètiques de la Raça Prat va ser promoguda per Salvador Castelló, de la Reial Escola d’Avicultura, que va fer que Josep Colominas creés la granja, per perfeccionar morfològicament els pollastres donant pas a una avicultura científica.
La primera granja avícola va néixer al 1925, al carrer del Centre. Posteriorment, es creà al 1933 la Granja Avícola Prat, a l'actual barri la Granja, amb les noves tecnologies de l’època. L’harmonia de la granja dintre d’un paisatge enjardinat, va ser criticada a l’època, però admirada avui dia, ja que contava amb serveis pels animals. La personalitat d'un barri creat en un terreny avícola desaparegut, doten als seus espais urbans una morfologia peculiar. Però, sobretot la capacitat de les persones per diferenciar-se d'altres racons o barris del Prat, formen una agrupació i un sentiment de pertànyer aquest barri important. La seva juventud com a barri o les vivències del pas del temps en aquest indret configuren que les històries s'entrecreuen i siguin compartides, deixant la memòria i formant la veritable història del barri.