4 de gener de 2011

Dipòsit d'aigües de la Plaça Catalunya

Nova imatge del dipòsit d'aigües. Aquest, va ser construït a l'any 1966 amb una alçada d'uns 38 metres. La seva funció és regular la pressió d'aigua potable per a la distribució a les llars pratenques. Des del punt de vista del paisatge urbà, es pot considerar com l'element singular més emblemàtic de la nostra ciutat -skyline-. Malgrat tot, la torre de control de l'aeroport presenta una alçada superior, ja que té uns 54 metres. L'època franquista en la qual va ser realitzada, és primordial per entendre la racionalitat i funcionalitat en la construcció de formigó armat oblidant la sinuositat o decoracions. Està composta per un suport en planta octogonal amb pilastres esveltes. A la cúpula, les arestes de la piràmide octogonal invertida li doten d'un dipòsit de 350 m3 de capacitat. La posada en escena del sistema de llums atorguen a la torre una força essencial per considerar aquest element com a identitari. Lluny queden les torres d'aigües modernistes d'altres municipis, però la bellesa no s'ha de confondre amb la identitat. Veritat encara és més, que la singularitat i el nou espai del Cèntric li configuren un potencial alhora de valorar l'estructura per si sola. L'únic inconvenient de l'entorn en el qual es situà, és l'oblit de l'escorxador. Ni rastre. Només forma part de l'esment popular en el moment d'intentar situar un espai nou o de la memòria.