5 de gener de 2011

Transformacions pratenques

El paisatge urbanístic del Prat és sense cap dubte el resultat de l’antropització de l'espai. L'equilibri entre l’home i la natura desequilibra els seus recursos naturals, és aquesta eliminació en part la qual comporta o dóna consentiment a les futures obres constructives. Els processos urbanístics són fases d'un moment històric d'un territori. Només les relacions entre la gestió urbanística d'aquestes fases comporta el seu estudi històric, ja que configuren una cronologia unificada. El destacament o la singularitat dels nous edificis s'entenen pel periode en el qual vivim, l'excepcionalitat de les construccions formen part d'una creació artística que no ha d'ésser entesa com a un procés històric. Per la qual cosa, donaria igual situar un únic edifici d'una bellesa extraordinària en qualsevol punt de la geografia pratenca, perquè formaria part de l'art i no d'un procés històric. Només, el pas del temps ens permetrà avaluar la gestió urbanística en la qual vivim.