19 de maig de 2013

Cal Bitxuelo

La masia de Cal Bitxuelo, juntament amb 7 masies més, van ser enderrocades el 1965 per l’ampliació de l’aeroport del Prat. Era un mas construït el 1928 per encàrrec de la família Bertrand i Serra, essent masovers la família Montané i Oliva. Amb uns 300 metres quadrats posseïa una planta baixa i pis, amb porxo i quadres, i destacava el pou artesià i les 17 mujades de terra de conreu.

Barceloneta, del Prat

El barri de la Barceloneta creat el 1924 a partir de la reestructuració dels terrenys agrícoles propietat de miquel Serra Xirinachs coneguts com el predi Serra. L’edificació d’aquest barri es va nodrir d’habitatges per a jornalers i pagesos. Des de 1976, el Pla Comarcal Metropolità qualificava el barri de la Barceloneta dins de la zona de Conservació Urbana i Edificatòria, essent avui dia, uns dels barris més singulars i associatius de la ciutat del Prat.

Camí de Cal Bitxuelo

El camí de Cal Bitxuelo es va construir durant la dècada de 1920 per encàrrec de la família Bertrand i Serra, malgrat que ja existia el camí de Cal Bitxuelo Vell. Amb la reorganització del terreny de l’albufera i sobretot pel desguàs de l’aigua, aquest camí es situava entre mig del carmí de Cal Minguet i el camí de la Ricarda. Avui dia, ja no existint com la mateixa masia, es troba dins de l’àrea aeroportuari.

Habitatges del carrer Prat 7-13


Els habitatges del carrer Prat núm. 7 al 13 van ser edificats el 1929. Aquest conjunt de quatre cases de planta baixa i coberta a dos vessants amb un fris important de rajola del tipus valencià formen part de l'arquitectura per a la classe jornalera i agrícola. A més, les cases han estat identificades com a espai de memòria de la ciutat. El 1944 un avió Douglas DC-2 xocava amb l’habitatge núm. 5, afectant els edificis dels núms. 7 i 9, amb el resultat de set persones mortes d’un total de catorze. Un record tràgic que és ben present a la memòria de molts pratencs.

Ca l'Alaio

Ca l’Alaio era un mas construït el 1700 per la família Rigual Alaio, essent una de les masies més grans del terme del Prat. Destacava la inscripció fent referència al seu propietari i a una reforma de 1776, i sobretot per la presència davant de la casa de 3 palmeres en senyal d’hospitalitat. Va ser enderrocada el 1989. Des de llavors han estat destruïdes 36 masies pratenques.

Camí de Cal Maginet

El camí de Cal Maginet del Prat està relacionat directament amb el terme de Sant Boi. En aquest terme havia un camí anomenat del Pas del Maginet que s'encaminava cap a l'Albufera i es podia anar al camp de l'Aviació i al Remolar. La instal·lació del polígon Mas Blau va seccionar aquest pas a l'aeròdrom, que fins als anys 70 es podia anar. El topònim Maginet és molt usual a Sant Boi, malgrat també està present a Hospitalet, Cornellà i el Prat. Actualment, el camí de Cal Maginet correspon a un vial que serveix per delimitar els dos termes municipals, que des de mitjans del segle XIX, les terres pròximes són cultivades conegudes com a Cal Maginet.

Cal Monés, un patrimoni en perill?


La masia de Cal Monés, també coneguda com a Cal Marc, correspon a una edificació possiblement del segle XV, a partir de les restes d’uns habitatges existents, adossats a la masia. Es troba a la carretera de València molt prop del barri de Sant Cosme, destacant de la façana una inscripció on diu: “Ave Maria Puríssima any 1723”. Amb una era empedrada, la masia està composta per dos pisos i golfes. L’ajuntament del Prat va comprar la masia per a la protecció i la seva salvaguarda. - inclosa al catàleg de patrimoni-, malgrat tot, és des de la seva adquisició quan més destrosses i actes vandàlics s’han produït perdent part d’elements emblemàtics que posseïa l’edificació.

Cal Xirivit o cal Quintana abans de Sant Cosme

Durant el segle XIX molts propietaris barcelonins van aprofitar el terrenys del Prat per a la construcció d'habitatges. Un cas va ser Cal Xirivit o Cal Quintana, que tenia una gran torre per als propietaris amb una edificació adossada més petita per als masovers. El 1968 per la construcció del barri de Sant Cosme va ser enderrocada.

Socors mutus al Prat

Des d’inicis del segle XVI al Prat es documenta la unió de treballadors de la classe jornalera i artesans creant diverses associacions i cooperatives. Més recurrent seria al llarg del segle XIX quan es creà la primera germandat de socors mutus sota l’advocació de Sant Antoni Abat formada per treballadors, on estaria exclosos els pagesos. Els pagesos pratencs crearien La Armonía sota el patrocini de Sant Isidre. Sempre vinculades amb l’església, fins que una de les societats cooperatives amb major èxit seria, al tercer quart del segle XIX, l'anomenada La Unión, que es dedicaria a la compra i venda d’objectes de consum, en aquest cas sense la presència dels pagesos pratencs.

Camí de Cal Natrus

El camí de Cal Natrus fa referència a un antic camí del segle XIX, que des del camí de Cal Casanovas sortia un trencall passant per Cal Cisquet Natrus i arribava fins al camí de Cal Gravat. Justament on actualment hi ha l’edificació de Cal Xagó, al sud del barri de la Granja. Actualment, el camí de cal Natrus ha desaparegut completament, ja que amb l’ordenació urbanística a la segona dècada de 1960 i inici de 1970 del barri de Sant Cosme va fer eliminar el vial com la pròpia masia.

Cal Pau Pi, un futur sentenciat


La masia de Cal Pau Pi va ser edificada el 1840, quan el Prat contava amb 300 cases entre el nucli i les disgregades pel municipi. Aquesta masia, també coneguda com a Cal Guiri, es va edificar en les propietats que tenien les monges magdalenes, a prop de l’actual barri de la Barceloneta. Presenta modificacions que mostren el pas del temps, quedant la part més antiga com a magatzem. Actualment, es troba afectada pel projecte de l’Eixample Sud.