19 de maig de 2013

Barceloneta, del Prat

El barri de la Barceloneta creat el 1924 a partir de la reestructuració dels terrenys agrícoles propietat de miquel Serra Xirinachs coneguts com el predi Serra. L’edificació d’aquest barri es va nodrir d’habitatges per a jornalers i pagesos. Des de 1976, el Pla Comarcal Metropolità qualificava el barri de la Barceloneta dins de la zona de Conservació Urbana i Edificatòria, essent avui dia, uns dels barris més singulars i associatius de la ciutat del Prat.