19 de maig de 2013

Camí de Cal Bitxuelo

El camí de Cal Bitxuelo es va construir durant la dècada de 1920 per encàrrec de la família Bertrand i Serra, malgrat que ja existia el camí de Cal Bitxuelo Vell. Amb la reorganització del terreny de l’albufera i sobretot pel desguàs de l’aigua, aquest camí es situava entre mig del carmí de Cal Minguet i el camí de la Ricarda. Avui dia, ja no existint com la mateixa masia, es troba dins de l’àrea aeroportuari.