6 de febrer de 2011

Torre Muntadas: 126 anys d'història

L'any passat, la Torre Muntadas va complir 125 anys d'existència. Es troba ubicada al carrer Jaume Casanovas núm. 80-82, a l’antic camí de l’Albufera. La venda a la segona meitat del segle XIX d’aquest sector per a ús urbanístic, va proliferar la construcció de finques rústiques entorn al camí que conduïa al sector de l'Albufera. De la torre residencial de la família Muntadas, va ser edificada aquesta estructura neoclàssica al 1885. Coneguda popularment com a Palacete, Josep Muntadas i Rovira va comprar a la vídua de Joaquim Casanovas la finca amb la intenció de destinar-la a repòs de la família. Un any més tard, va ser comprada pel seu germà, que era director de l’España Industrial, i retornada a comprar al 1886.
Durant la Guerra Civil (1936-1939), va albergar diferents usos, però quan el consistori va ser controlat pel PSUC va ésser destinada a les necessitats d’aquest partit. Després de la guerra va instal·lar-se Falange Española, que amb l’inici de la repressió franquista va servir per realitzar els primers interrogatoris abans del trasllat a les presons barcelonines. Al 1947 va ser comprat pel consistori, convertint-se en el Consejo Local del Movimiento. Després de les diferents servituds, d’importància cabdal per al municipi, va ser la inauguració de la planta baixa de la Sala d’Art Josep Bages al 1987, i tres anys més tard, de la instal·lació a les golfes del grup teatral Kaddish.