13 de gener de 2013

Camí de Cal Silet
El camí de Cal Silet entre el barri de la Granja i la carretera de la Bunyola, forma en part de la delimitació de la coneguda Eixample Sud. El vial complert amb uns 850 metres de llargària separa la zona urbana amb el Districte de l’Albufera -ocupat per l'aeroport-, transformat per les diverses masies, amb una parcel·lació quasi reticulada de l'explotació agrícola. La importància de Cal Silet radica amb al barri de les Palmeres, que es va edificar al segle XIX, hi ha quedat fossilitzat el seu nom amb el camí de Cal Silet; aquesta masia va ser enderrocada al 1974 per l’ampliació de l’aeroport. També era coneguda com a Cal Santoio.