19 de gener de 2013

El camí del Sorral del Prat


El camí del Sorral correspon a un tram d’un vial d’origen medieval. L’aprofitament de les graves i sorres per a la compactació de nous vials al Prat en aquest indret li atorga una importància, i més encara per ésser un camí paral·lel i per damunt al terraplè de defensa del riu Llobregat. A època medieval identificat com al camí del Riu, des del segle XVII va passar a ésser el camí del Terraplè, i finalment conegut des d’inicis del segle XX com el camí del Sorral. Malgrat, la importància dels vials i camins rurals al terme del Prat, no només al Parc Agrari del Baix Llobregat, cap administració ha protegit cap element de la xarxa viària al llarg de la història.